Измерване на потока от клиенти – защо е необходимо?

noIMG

Измерване на потока от клиенти – защо е необходимо?

Изключително динамичната бизнес среда на търговията на дребно  налага непрекъснато търсене на нови решения и системи за ефективност. Всяко едно иновативно справяне с определен проблем или оптимизация на процеси изисква от мениджърите и външните консултанти да се обърнат към фундаменталните основи и изисквания на този бизнес. Едно такова е  измерването на потока от клиенти или казано по друг начин -  оценяването   на потенциалните възможности на даден обект.

Собствениците на търговски обекти, управителите на вериги от магазини непрекъснато търсят атрактивни площи, които предполагат голям наплив от посетители.

Знаем ли конкретно колко „много хора“ минават през нашите обекти?

За да изградим стабилна стратегия за развитие на бизнес в сферата на търговията на дребно е от изключително значение и полза да  се  измерва броя на  посетителите в магазините, колко от тези посетители са пазарували, колко е средната продажба в обект А.

Измерването на потока от клиенти и анализа на тази информация подпомага работата не само на търговския директор или регионалния мениджър по продажби, но организирането на цялостната политика на компанията и корпоративните й ценности относно работно време, процеси за управление и развитие на персонала, финансови анализи.

Всеки ден има посетители около и  в търговския обект – това осигурява информация за потенциалните продажби, които има възможност да се реализира. Някои работни дни биват определяни   като изключително добри, „силни“, тъй като са  постигнати високи нива на продажби, други дни се считат за  „лоши“, „слаби“, „кризистни“ и т.н., тъй като  има посетители, но те не се превръщат в клиенти. За това е важно да се проследява какво се случва в търговските обекти от момента на влизане на клиент, неговия престои, неговите покупки, неговото поведение, защото само тогава мениджърите ще са наясно за отговорите на следните въпроси:

  • рекламата работи ли?
  • новата промоционална кампания привлича ли точната целева група?
  • последното обучение за  продавач-консултанти  било ли е подходящо?
  • мениджърите в компанията успяват ли  да мотивират своите екипи?

Търсенето и събирането на този вид информация не трябва да е епизодичен акт или в определени търговски обекти, да е само по време на кампании, защото тя няма да е полезна и градивна за цялостната работа в компанията. Само когато информацията за броя на посетителите  системно се събира, анализира на основата на ясно обособени критерии и съотнасяна към точните обекти, департаменти, то ще има ползотворна роля за цялостното развитие на компанията. Много често мениджърите поглеждат поредната Excel – ка таблица без да се задълбочават в данните, само защото това е рутинно задължение, което се е превърнало в досаден анагажимент. Но за съжаление този подход и нагласа не работят в интерес на компанията, „бранда“, който изграждате, защото така не се генерира качествена статистическа информация, която да се превърна в основа за безупречния успех на компанията ви.

Остави коментар

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?