Обучение за собственици и управители на търговски обекти – Retail In Detail София, зала Илиев

 • Начало
 • Актуално
 • Обучение за собственици и управители на търговски обекти – Retail In Detail София, зала Илиев
blogPostIMG-newsite-02

Обучение за собственици и управители на търговски обекти – Retail In Detail София, зала Илиев

На 25 март в зала “Илиев” в град София Retail In Detail организира обучение за собственици и управители на търговски обекти. По време на събитието бе представена бизнес симулацията Retail Success. Програмата е специално разработена от Ивайло Кунев за управление на магазини. По време на обучението се включиха 15 мениджъри на търговски компании от различни сектори. Бизнес симулацията Retail Success™ довежда процесите по управлението на магазини до лесен за разбиране визуален модел.  Участниците сформират мениджърски екип на верига магазини „Alfa stores АД”, която е изправена пред сериозни предизвикателства. Екипът трябва да   изведе компанията от тежкото положение чрез серия от предизвикателства и упражнения насочени към изясняване на фундаментите в управлението на магазини. Участниците  научат:

 • Как да следят основни бизнес показатели, свързани с финансовото и оперативно представяне на магазините;
 • Как да отговарят за паричните потоци, за разпределението и оптимизирането на ефективността на магазините;
 • Как ще работят по създаването на качествено преживяване на клиентите, за измерване на резултатите в баланса и в отчета за приходи и разходи
Участниците  придобият нови умения или  надграждат предишния си опит в следните направления:
 • Да разбират и тълкуват бизнес показателите, свързани с представянето на магазините;
 • Да идентифицират критични фактори, влияещи върху рентабилността на магазините;
 • Да разбират как техните индивидуални и/или екипни решения за подобрения в работата на магазина водят до значително увеличаване на рентабилността и продажбите;
 • Да да управляват финансовите и процесните коефициенти, както и специфичните за индустрията ключови показатели за представяне на магазините;
 • Да дефинират приоритетите си и как да взимат важни бизнес решения, основани на обективни показатели;

Остави коментар

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?