Продукти

productIMG-1

Система за броене на клиентопоток с видео камери

Видео броячите на клиентопоток са дискретно  монтирани над входа  на търговския обект. Те осигуряват голяма точност при определяне обема на трафика в магазина (над 95% точност) в реално време. Нашите технически експерти са създали система, която позволява измерването с висока точност при всякакви обстоятелства  -  широки входове, силен клиентопоток, едновременно влизащи и излизащи клиенти, влизане едновременно на групи от хора, позволява изолирането на пазарски и детски колички.

Основните акценти на продукта:

  • висока точност
  • изключително точно дефиниране на обекти и отчитане само на клиенти
  • подходящи за широки и силно натоварени входове
  • автоматичен трансфер на данните
  • независимо от осветление и температура

Вижте повече информация за продукта от тук - система за броене на клиентопоток с видео камери

 

productIMG-2

Система за броене на клиентопоток с оптични датчици

Хардуер инженерите на Retail In Detail  разработиха  датчици за броене на клиентите,   основани на оптична технология,  която се използва  при  роботите във високотехнологичните заводи. Технологията използва лазерен лъч, който преминава през входа на вашия обект. В момента, в който  посетителите пресекат този лъч, се отброява влизане. Лъчът е в невидимия спектър за човешкото око и е напълно безопасен. Технологията позволява използването само на едни датчик за измерване на клиентопотока за разлика от масово използваните двупосочни инфрачервени датчици.
 

Основните акценти на продукта:

  • изключително точно решение за врати широки по малко от два метра
  • ниска цена
  • автоматично изпращане на данните

Вижте повече информация за продукта от тук - система за броене на клиентопоток с с оптични датчици

 

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?