Система за броене на клиентопоток с оптични датчици

система за броене на клиентопоток с оптични датчици

Броячите на клиентопоток с оптична технология

Хардуер инженерите на Retail In Detail разработиха датчици за броене на клиентите, основани на оптична технология, която се използва при роботите във високотехнологичните заводи. Технологията използва лазерен лъч, който преминава през входа на вашия обект. В момента, в който посетителите пресекат този лъч, се отброява влизане. Лъчът е в невидимия спектър за човешкото око и е напълно безопасен. Технологията позволява използването само на едни датчик за измерване на клиентопотока за разлика от масово използваните двупосочни инфрачервени датчици.

Основните ползи са:
Ние влагаме в оптичната система специален софтуер, при който се използват алгоритми, които позволяват на датчиците да разграничат истинските клиенти и да пренебрегнат други възможности като: малко дете, което тича около входа; пазарски и детски колички.

 • Изключително точно решение за врати, които са по-малко широки от 2 метра;
 • Позволява преброяване на потребители,  влизащи близко един след друг. Но не е подходящо решение при  плътно прилепени или едновременно преминаващи;
 • Ниска цена;
 • Безжично изпращане на информацията, не се изискват допълнителни контролери или компютър в търговския обект;
 • Автоматично изпращане на данните без нужда от интернет в търговския обект.

 

Retail In Detail софтуер – Traffic Management Software

Чрез наблюдение на потока от клиенти софтуерът на Retail In Detail помага на висшите мениджъри, на оперативните и регионалните мениджъри и управители на магазини да превръщат данните от трафика в по-добри продажби.

Днес търговската среда е силно конкурентна и се оказва, че получаването на точната информация и правилният комплект от данни за анализ са критични. Екипът на Retail In Detail разработи широк набор от полезни и информативни графики. Всички данни са достъпни в нашия уеб базиран софтуер, така че търговците на дребно могат да имат 24часа /7 дни в седмицата достъп до ценната информация.

Нашият софтуер е проектиран в партньорство с нашите клиенти, за да осигури лесен за използване набор от интуитивни и интерактивни онлайн инструменти за отчитане на тези безценните статистически данни за всеки търговец. Графиките включват ключови показатели, като например:

 • Трафик (колко проспекти са посетили магазина)
 • Коефициент на превръщане
 • Некупувачи/Купувачи
 • Ср. продължителност на престой
 • Ср. Брой продукти на продажба
 • Персонал на смяна – спрямо –Трафик и Коефициент на превръщане
 • Измерване ефекта от рекламата
 • Измерване ефекта на климатичното време/празници/сезони
 • Определяне на средни стойности за цялата верига/регион/групи от магазини
 • Сравнение между – дати/периоди/региони/групи от магазини

Вашите данни след това могат да бъдат сравнени час по час, седмица по седмица, месец по месец и година по година. Чрез използването на точна и актуална система за анализ на представянето на вашите магазини, то:

 • управителите на търговските обекти могат да разберат как техният магазин се представя;
 • регионалните мениджъри могат да идентифицират своите най-ефективни и неефективни магазини ;
 • централният офис може постоянно да следи изпълнението на продажбите и да се намесва в нужните моменти.

 

Ползи за мениджърите на магазин:

 • Имате ли достатъчно персонал на смяна?
  По-малко персонал на смяна означава пропуснати продажби, повече персонал означава необоснован разход без това да повишава нивото на клиентско обслужване. В търговията на дребно винаги е било нужно да има лесен за използване инструмент, чрез който да се определят работните смени.
 • Определете най-натоварените дни и кога са вашите топ търговски часове.
  Кога са вашите възможности за пикови продажби?
 • Използвайте броенето на клиентите, за да идентифицирате сезонните тенденции.
  Определете тазгодишното коледно работно време въз основа на стойностите за привлечения клиентопоток от миналата година
 • Разберете кога трябва да отваря вашият магазин сутринта и кога трябва да затваря вечер.
 • Колко успешно продават вашите търговци?
  Чрез измерване на трафика от клиенти и свързаният с него „коефициент на превръщане“ можете да определите ефективността на вашите търговци.

 

Ползи за Регионалните мениджъри:

 • Сравнение между магазини
  Софтуерът на Retail In Detail може да ви помогне да определите кои магазини се представят най-добре. Това може да ви насочи къде трябва да концентрирате усилия и къде можете по-лесно да достигнете таргета за продажби.
 • Измерете влиянието на действията на вашите конкуренти
  Как новата рекламна кампания или промяната в дизайна на магазините на вашите конкуренти се отразява върху вашите продажби? Можете да използвате този критичен анализ, за да се смекчи въздействието върху вашите магазини.
 • Идентифицирайте най-добрите практики във вашите магазини и се постарайте те да бъдат споделени.
  Разберете, защо магазини с подобен поток на клиентите имат различни коефициенти на превръщане? Сериозно може да подобрите резултатите на вашите магазини, след като откриете какво работи в по-ефективните обекти и го приложите в останалите.
 • Задълбочено разбиране на клиентите.
  Анализът на данните от преброяването на клиентите ще ви даде по-дълбоко разбиране за вашите клиенти. Това безспорно ще повлияе на вашите търговски стратегии.

 

Ползи за собствениците и висшите мениджъри :

 • Тествайте новите концепции за вашите магазини
  Чрез измерване на потока от клиенти преди и след ремонта във връзка с въвеждането на нов дизайн на магазина, можете да оцените реалното въздействие на новата концепция за облика на обекта.
 • Измерете силата на вашия бранд
  Потокът от клиенти може да бъде мощен индикатор за „здравето“ на вашия бранд и информираността на клиентите за вашата марка.
 • Максимизирайте пускането на нови продукти или промяната на продуктовия микс във вашите магазини
  Въздействието на нов продукт или промяната в предлаганите продукти варира ли в зависимост от времето на годината ?
 • Оценка на качеството на вашата програма за лоялност
  Дали програмата за лоялност в действителност привлича нови клиенти в магазините? Сравнете клиентопотока с използването на картите за лоялност. Това са ключови показатели, които могат да измерят обективно вашите усилия.

Може да направите запитване за нашите продукти или да позвъните на посочените телефони в нашата контактна информация

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?