Retail Academy

Ние екипът на Retail In Detail имаме сумарно над 20 годишен опит в управлението на търговски обекти и вериги. Знаем много подробности за клиентопотока, коефициента на превръщане, тенденциите при управлението на продажбите, мотивирането и обучението на търговски персонал. Създадохме секцията Retail Academy, за да отделим специално място, където да споделим нашия опит и нови идеи за управление на търговски обекти с всички ангажирани и желаещи да постигат високи резултати търговски, маркетингови и продуктови мениджъри. Избрали сме да споделим нашите знания с вас чрез:


Ivailo-Kunev

Основателят на Retail In Detail – Ивайло Кунев

притежава богат опит в съставянето на съдържание за специализирани програми и провеждането на обучения за търговски персонал. Той работи активно с търговски компании в цяла България. Може да разчитате на Ивайло Кунев за:

Вашите вътрешно-фирмени обучения – когато планирате да представите новата си пазарна стратегия и концепция за развитие на бизнеса, да мотивирате или обсъдите със служителите си внедряването на система за измерване на клиентопотока, или да представите по-интерактивен начин годишните си резултати, то можете да се обърнете към Retail In Detail. Заедно ще планираме, организираме и проведем вашето корпоративно събитие.
Семинари – Организирате специално събитие за вашите служители, дългогодишни партньори и ключови клиенти. Имате нужда от професионална подкрепа при представянето на теми, относно анализа на потока от клиенти, превръщането на посетителите в клиенти и модели за измерване на търговската ефективност. Напълно можете да се доверите на нашия опит и задълбочени знания по посочените теми.
Конференции – Вие сте неправителствена или браншова организация, която планира да проведе конференция за своите членове. Можете да разчитате на нашия екип да се включи при представянето на определен модул или тема, отнасящи се до съвременните тенденции за управление на търговски обекти, анализ на клиентопотока и мотивирането на търговски персонал.
Лекции в университети и учебни заведения – Ние сме готови да подпомогнем академичните програми, по които се обучават студенти в икономически специалности, чрез практични данни, дискусии и казуси. Готови сме да се включим в отворени лекции и събития за студенти по различни университети.

За повече информация ни пишете на: office@rid.bg или изпратете запитване от нашата онлайн форма

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?