Мениджърски умения в търговията на дребно

Мениджърски умения в търговията на дребно

Двудневен практически семинар с Ивайло Кунев

 

Безпорно успехът на отделните мениджъри и организации зависи от управлението на специфични човешки фактори, свързани с ангажирането, мотивацията, комуникацията, лидерството и доверието.

 

По време на семинара ще научите:

 • Нови концепции за мениджмънта
 • Разликите между мениджмънт и лидерство
 • Фазите на развитие на екипа и подходи за управление според фазата
 • Различни методи и техники за индивидуален и групов мениджмънт
 • Ролята на мениджъра като коуч и ментор
 • Значението на екипната и вътрешнофирмената комуникация
 • Делегирането като мениджърски процес в търговията на дребно
 • Модели за постигане на резултати, представяне и ангажиране на екипа с целите

 

След семинара ще можете да:

 • Изграждате различни търговски екипи според фазите на формиране и развитие на фирмената култура
 • Идентифицирате индивидуалните предпочитания на служителите и прилагането им при избора на подходящи подходи за комуникация и мотивиране
 • Ефективно вземане на решения според ситуационните фактори и приложението им в индивидуален и групов мениджмънт
 • Развитие на умения за мотивиране, делигиране и обратна връзка при управлението на търговски екипи

 

Тези, които не успеят да оценят роля на хората при успеха на организацията, са обречени да стигнат финала след онези, които го направяm!

 

Участници

Семинарът е подходящ за собственици и управители на търговски обекти, както и служители в компанията с мениджърски функции от високо, средно и ниско йерархично ниво:

 • Екипни лидери
 • Супервайзори
 • Мениджъри на отдели
 • Регионални мениджъри
 • Мениджъри на търговски обекти, складови бази, производствени звена

 

Ключови термини в програмата

 • Екипна динамика
 • Комуникационни модели
 • Планиране и вземане на решения
 • Целеполагане
 • Ефективно делегиране
 • Вдъхновяване
 • Мотивация и самомотивация
 • Себепознание

 

Детайли:

Формат: Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални работни сесии

Материали: Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници: Максимален брой – 18 участника

Продължителност: 2 дни

Водещ: Ивайло Кунев Сертифициран фасилитатор на Retail In Detail

Кога?: 16-17 юли 2016г

Къде?: Зала Илиев, София Студентски град

Къде?: Зала Илиев, София Студентски град

 

Цена 450лв.
Ранна регистрация до 16 юни: цена 350лв
Посочените цените са за 1 участник и без включен ДДС

 

Видео от изминал уебинар

 

Ако желаете да се запишете за платен семинар попълнете полетата по долу:captcha

Споделено от клиенти:

Съдържание, споделено от клиенти

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?