Специално предложение – Retail in detail

Специално предложение

specialno-predlojenie-logo
Специално предложение

Вие сте собственик на търговски обекти и изпитвате следните затруднения:

 • Усещате, че бизнесът ви е в застой и не може да достигне потенциала си за растеж
 • Смятате, че персоналът в обектите не е достатъчно компетентен и не може да реализира набелязаните цели и резултати
 • Работната атмосфера е неприятна и създава условия за много конфликти между служителите
 • Липсва ви конкретна организация на търговските процеси и обслужването на клиенти

 

Имате нужда от следните промени в организирането на вътрешно-фирмените процеси:

 • Да преодолеете субективния фактор при обслужването на клиенти
 • Да привличате и задържате постоянни и удовлетворени клиенти
 • Да намалите нивото на грешки при обслужването на клиенти
 • Да повишите мотивацията за работа на служителите

Предлагам Ви решение на вашите бизнес казуси:

Цялостна система от Стандарти за работа с клиенти, която включва различни компоненти:

 • Познаване и определяне на типовете клиенти
 • Методи за осъществяване и изграждане на успешни контакти
 • Способности за идентификация на нуждите на клиента
 • Техники за преодоляване и справяне с възраженията
 • Приемане и обслужване на рекламации

Как ще ви помогне:

 • Да изградите стабилна и устойчива бизнес стратегия за растеж
 • Да конкретизирате работата на търговските служители
 • Повишите качествено на обслужването на клиенти

Проектът се осъществява в две фази

Етап 1

Работна среща с екипа и одит на текущото състояние

Очаквани резултати:

 • Извеждане на поведенията и Стандартите от вътре на вън (Toyota Way)
 • Предложение за търговски стандарти за поведение
 • Предложение за мотивационна схема и модел

Етап 2

Създаване на стандартите

Дейности:

 • Създаване на стандартите
 • Разписване на Книга за търговско поведение
 • Създаване на Чек листа за контрол (Таен Клиент и Регионален Мениджър)
 • Обучение на специалистите по обслужване на клиенти в стандарти за работа

Очаквани резултати:

Въведени и приети от екипа Стандарти за обслужване на клиентите

ЦЕНА: 2500 лв.

Вземи до 15 февруари на цена 1500лв.

Заяви стандарти за обслужване

Вижте видео от уебинара „Как да мотивираме и задържаме търговския персонал“ на 02.02.2017