Тагове: измерване на клиентопоток

  • Начало
  • Тагове от "измерване на клиентопоток"

Броячи на посетители

Съвременното управление на търговски обекти изисква множество инвестиции в различни области и активности – персонал, маркетинг, позициониране, продукти и т.н. Трудно е да се определи кои са по-приоритетни и важни. Между тях има две общи характеристики – умелото им управление и използване осигуряват високи бизнес резултати за компаниите. Същевременно всички отделни компонентни за успешното управление на търговски обекти имат общ, фундаментален, конкретен измерител, а именно трафикът от посетители.

Бизнесът на търговията на дребно е немислимо да се управлява ефективно без използването на броячи на посетители. Ежедневно търговските обекти и обществени сгради са посещавани от стотици, хиляди посетители. За мениджърите и собствениците на търговски вериги е изключително важно да знаят точната цифра на тези посетители, колко от тях са се превърнали в клиенти, колко не са пазарували и т.н.

Retail In Detail Ltd. предлага на своите клиенти броячи на посетители в търговски и обществени обекти, които представляват иновативно решение на принципа „machine to machine“. Броячите на посетители се поставят в близост до входните врати на обектите и напълно безшумно и ненатрапчиво  отброяват влезлите посетители. За тази цел се използва високотехнологичен сензорен датчик. Решението се базира на микроконтролер, в който е имплементиран оригинален алгоритъм за броене на човекопотока и комуникационната логика. Устройството брои преминаващи обекти в зоната на датчика. Процесът на изпращане на информация от устройството за броене на посетители до сървъра е напълно автоматизиран и защитен и не се налага т.нар. „източване на данни“ от служителите в магазина. Натрупаната информация периодично се изпраща във вид на файл до централизиран сървър, който обобщава информацията и я поднася в удобен за анализ вид. Комуникацията със сървъра се осъществява чрез GPRS. Устройството се захранва с DC адаптор (5,5V/0,5A).Предвидено е и резервирано захранване от литиево – йонна батерия, която осигурява функционирането на устройството при отпадане на основното захранване.

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?