Тагове: обучение

Обучение за собственици и управители на търговски обекти – Retail In Detail София, зала Илиев

На 25 март в зала “Илиев” в град София Retail In Detail организира обучение за собственици и управители на търговски обекти. По време на събитието бе представена бизнес симулацията Retail Success. Програмата е специално разработена от Ивайло Кунев за управление на магазини. По време на обучението се включиха 15 мениджъри на търговски компании от различни сектори.

Бизнес симулацията Retail Success™ довежда процесите по управлението на магазини до лесен за разбиране визуален модел.  Участниците сформират мениджърски екип на верига магазини

„Alfa stores АД”, която е изправена пред сериозни предизвикателства. Екипът трябва да   изведе компанията от тежкото положение чрез серия от предизвикателства и упражнения насочени към изясняване на фундаментите в управлението на магазини.

Участниците  научат:

  • Как да следят основни бизнес показатели, свързани с финансовото и оперативно представяне на магазините;
  • Как да отговарят за паричните потоци, за разпределението и оптимизирането на ефективността на магазините;
  • Как ще работят по създаването на качествено преживяване на клиентите, за измерване на резултатите в баланса и в отчета за приходи и разходи


Участниците  придобият нови умения или  надграждат предишния си опит в следните направления:

  • Да разбират и тълкуват бизнес показателите, свързани с представянето на магазините;
  • Да идентифицират критични фактори, влияещи върху рентабилността на магазините;
  • Да разбират как техните индивидуални и/или екипни решения за подобрения в работата на магазина водят до значително увеличаване на рентабилността и продажбите;
  • Да да управляват финансовите и процесните коефициенти, както и специфичните за индустрията ключови показатели за представяне на магазините;
  • Да дефинират приоритетите си и как да взимат важни бизнес решения, основани на обективни показатели;
Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?