3 Ключови инструмента за управление на продажбите в магазини

  • Начало
  • Актуално
  • 3 Ключови инструмента за управление на продажбите в магазини
blogPostIMG-01

3 Ключови инструмента за управление на продажбите в магазини

Независимо дали икономическият цикъл е в период на растеж или спад, т.е. без значение дали живеем във времена на „ирационален оптимизъм“ или финансова криза има три основни индикатора, чрез които се управляват магазини в сектора на търговията на дребно.

Първият начин е да насърчим колкото се може по-голям брой потенциални клиенти да се отправят към нашите магазини. В този случай отправяме предизвикателството към отдела по „Маркетинг и реклама“. Специалистите имат за задача да предложат атрактивни промоции и привлекателни за аудиторията реклами, чрез които да се увеличи потока от потенциални клиенти.

Вторият начин е да провокираме вече влезлите в магазина клиенти да пазаруват повече, така че да повлияят осезаемо на индикатора „средна сума на продажбите“, т.е. това е измерител, който се извежда от съотношението на общия брой клиенти спрямо оборота на магазина. Този индикатор се влияе същевременно от рекламната политика на компанията и работата на отдел „Маркетинг и реклама“, от промоционалните активности, както и от умението на търговците да предложат съпътстващи или допълнителни продукти на клиентите.

Третият ключов елемент за ефективно управление на търговски обекти е „коефициентът на превръщане“. Този индикатор много често се пренебрегва и това провокира рядката му употреба от мениджърите, управляващи магазини. Важно е да се отбележи, че използването на „коефициента на превръщане“ за „навигиране“ на продажбите изисква да се измерва броя на посетителите в търговски обекти, т.е. да се използват системи за броене на клиентопотока.  Все повече търговци е важно да научат, че използването на третия ключов елемент за управление на продажби, ще окаже съществено въздействие върху техните нива.

Остави коментар

Измервате ли обективно представянето на вашите магазини?